Seniordans:

Uppdaterat
2019-03-02Länkar

Verksamhetsledaren har ordet

Verksamhetsledaren har som sin främsta uppgift att föra dialog med Utbildningsledarna (UL) och Dansledarna (DL) i regionerna, om t.ex. planering och genomförande av kurser och dansstugor runt om i landet.

Verksamhetsledare är också huvudansvarig i förbundet, för nordiska och internationella träffar.

På gång just nu:

* ISDC 2019 (International Senior Dance Congress) i ma 2019 i Lillehammer, Norge.
* 30-årsjubileet i augusti 2019 i Ransäter
* Danser runt om i landet med bl.a. material från NT2018 (Nordisk träff)
* förbereder seminarier, workshops och kurser

Titta gärna under de olika flikarna här till vänster, där vi kontinuerligt för in aktuell information.


Många av nedanstående danser skulle säkert kunna gå under gemensamma ”paraplyn”  FOLKLIG DANS

Uppställning/Danser
En och en
Fridans              Dans med många fria turer
Balkandanser Danser från Balkanländerna, som oftast dansas i ring eller sladd
Kolodanser
Horradanser
Sirtakidanser
Block/Line danser                     Inom seniordansen har man dansat Block -danser långt innan country - line danserna kom
Block-Line-danser  Danser som dansas i block eller på linje. Country - Line dance, som kom omkring 1980 i samband med country - line musik, har i dag breddat sin repertoar rent rytm -mässigt och dansar även rumba, samba, cha-cha och vals.
Balett, solo      Koreograferat framförande av solodansör/dansös
Branle                En medeltida modedans från Frankrike.                                                 Dansas som Branle Simple och Branle Double
Farandole        Dans från Frankrike. Det finns belägg för att den dansades redan på 1100-talet. Den består av gång - och hoppsteg.
Pardanser
GammaldansDansform i Sverige, som hade sin ”storhetstid” vid mitten av 1970-talet.
Vals                    Dansas i ¾-takt.
 Originalvalsen dansas med höger och vänstersvängar i en sluten dansposition. Det uppstod/uppstår fortfarande många varianter av valsen. Med olika turer och olika fattningar. ( se Gillesdanser)
Schottis             Dansas i 4/4-takt
                             Schottis dansas med 2 fotombytessteg med enkel midjefattning och därefter omdansning med dubbel midjefattning och 4 hoppsteg eller 4 gångsteg runt 2 varv. Schottisen har många variationer med många turer. ( se Gillesdanser )

Hambo              Dansas i ¾-takt
Hambo dansas med 2 dalsteg, försteg på 1 takt, därefter omdansning på  4 takter och man öppnar fattningen på 8:e takten. Omdansningen har olika karaktärer beroende på var i landet man kommer; varierar från djupt nigande s.k. nighambo till stötiga steg vid omdansning s.k. ”gubbastöt”.
Mazurka           Dansas i ¾-takt
Mazurka dansas med flera variationer; ” Sprättmazurka ” eller skånsk mazurka, mazurka med omdansningssteg  med grundstegsmazurka åt höger och vänster, ”Billesholmsmazurka”m.fl.
Polka                 Dansas i 2/4-takt
Dansas i original med dubbel höftfattning och man dansas höger -och vänster om.
Snoa                   Dansas i 2/4-takt
Snoa dansas med gångna försteg med enkel midjefattning och därefter omdansning med sluten speciell fattning, då H fattar med vänster hand om D:s högra överarm, andra handen har H runt midjan på D.
Folkdanser    Forskare har definierat folkdans så här: Folkdans är de danser som dansas av ett lands, etniskt sett, största grupp.
                             För att en dans skall klassificeras som folkdans fordras att den funnits så länge inom en speciell miljö att den påverkats av miljön.
                             En folkdans utgörs i de flesta fall av tre beståndsdelar:
                             Formen             a/                         ringdans
                                                          b/                        gruppdans
                                                          c/                         pardans
                             Rörelsen           a/                         på fläck
                                                          b/                        runt i rummet
                             Stegen               a/                         gång-eller springsteg
                                                          b/                        tresteg
                                                          c/                         försteg
 Polska              En vidareutveckling av Allemande ( den tyska dansen), som vandrat mellan stånden, dvs. den har dansats från hoven till folket, därefter har den vandrat tillbaka till hovet och stiliserats och därefter spritts vidare.
                             Man dansar ofta en promenad, som så småningom får namnet polonäs, av det franska la danse Polonaise, och därefter en snabbare eftertakt i tretakt, som fått namnet mazurka.
Under 1700-talet började man dansa det som vi kallar för försteg. Man markerade bara första och sista delarna i takten.
Kallades på 1800-talet för ”slängpolskor” i Sverige och lever fortfarande kvar. Det finns många olika former av polskor.
Gillesdanser   Ordet ”Gille” betyder fest och på fester ville man helt klart dansa. Då liksom nu var det säkert många dansledare, som gjorde nya danser till de olika fetsrena. En del blev kvar andra försvann lika fort som de kommit.
Internationell Seniordans
Kriterierna för seniordans, bestämda på ett internationellt möte i Stapellage 1996.
Deltagarna i seniordans är partneroberoende.
Danserna skall till övervägande delen vara med partnerväxling.
Danserna måste vara utvalda för att motsvara äldre människors prestationsförmåga.
Danserna skall helst vara i original. Om man gjort ändringar får dessa ej förändra dansens karaktär.
Seniordansen måste ha bestämda kvalitetskännetecken:

  1. Musiken måste vara klart strukturerad
  2. Uppbyggnad och dansföljd måste stämma med musiken
  3. Dansformen måste överensstämma med musikens karaktär.
  4. Musiktitlar till originaldanser skall inte läggas in i andra danser, universalmusik undantag. Sittande dans utgör ett undantag.
  5. Danserna bör nämnas med originalspråk.

Se:   www.seniordans.se

 

Modern sällskapsdans
Foxtrot
Tango
Slowfox
Quickstep
Wienervals
Modern vals

Latinamerikansk dans
Samba
Rumba
Jive
Pasodoble
Cha-Cha
Round Dance
Koreograferade standard- o latinamerikanska danser, som dansas efter en cuer ( jfr. squaredance-caller). I RD behöver man inte lära sig dansen utantill, däremot kunna figurerna i de olika danserna och på de olika nivåerna.
RD dansas i 6 olika nivåer/Phases och med stegrande svårighetsgrad. I RD använder man ett särskilt notationsstystem, som gör det enkelt att läsa och förstå.
Round Dance dansas parvis och man byter inte partner.
Modern Waltz                                                          I,II,III,VI,V,VI
Two-Step                                      I,II,III
Rumba                                            III,IV,V,VI
Cha-Cha                                         III,IV,V,VI
Jive                                                  III,IV,V,VI
West Coast Swing                      IV,V,VI
Tango                                              III,IV,V,VI
Samba                                            III,IV,V,VI
Merenge                                       III,IV,V,VI
Bolero                                             III,IV,V
Foxtrot                                           III,IV,V,VI
Paso Doble                                   III,IV,V,VI
Quickstep                                      III,IV,V,VI
Slow Twostep                              III,IV,V,VI
Mambo                                          III,IV,V,VI

Modedanser                             Uppstår då och då och får ett uppsving men försvinner efter ett tag JFR: Fågeldansen, Lettkiss Jenka m.fl
3-Uppställningar
Treuppställningar ofta en H i mitten med två D vid sidan om. Även 2 treuppställningar mittemot varandra förekommer.
2-parsdanser
Sicilian Circles                             Dansas med 2 par mittemot varandra; Ett par vänt i DR och andra paret m DR.
Kontradanser                             
Vår benämning ”kontradanser” är egentligen en felöversättning. Engelska
”Country Dances” kom till Frankrike och där översatte man det med ”Contre
Dans”. Country Dances betyder lantliga danser, Contre Dans motdanser.
Våra kontradanser idag dansas oftast på två led med ett flertal uppställningar;
contra, double proper contra, double improper contra m.fl.  I Kontradansen
rör sig paren som har nr. 1 nedåt från fronten sett och när man kommit längst ner
står man över en omgång och därefter blir man par 2 och rör sig upp mot fronten.
Detsamma gäller par 2, som börjar att röra sig upp mot fronten och därefter
neråt.. Man får således ett nytt par att dansa med då dansen börjar om från
början.
En kontradansgenomgång består av 8 x 8 taktdelar = 64 taktdelar.

Francaise         Francais dansas ofta i seniordansgrupper efter musik ur ”Läderlappen”, där man har 5 turer. I original till Läderlappskadriljen dansar man 6 turer och man dansar olika steg i de olika turerna, inte bara gångna steg. Man dansar 2 par mittemot varandra.
Anglais             Form av kontradans
4-parsdans
Square-dance   Dansas av 4 par i fyrkant
Kadrilj               Dansas vanligtvis av 4 par i fyrkant, men kan även dansas av flera par än 4. Det sägs att spelmännen i Skåne ogärna spelade om det inte minst var 30 par på golvet.
Gruppdanser
Balett                 Koreograferade danser för små eller stora balett- ensembles.
Sceniska Danser Danser som är gjorda för scenen för olika dansgrupper
Parvis i ringar                             Oftast med minst 5 par, som dansas som mixers. Används ofta i seniordansen.
Engelskor         Engelska kontradanser började i Sverige i slutet av 1700-talet att kallas för Engelskor. ”Engelskor” dansas ofta parvis i ring, därefter följer någon form av figuré och därefter blir det en kedja eller slingor.
Långdanser     Har dansats i tradition i Sverige i många hundra år. Har många olika namn beroende på varför man dansade. Skulle man bjuda till fest, då dansade man med spelemannen först och spreng in i huset, hämtade folk och in i nästa hus. Siste man hade det säkert inte lätt när det blev fart på sladden och då blev det en ”slängrumpa”.

Som referensmaterial har jag använt:
Folkets Danser, ISBN 91-574-0117-9, Dans i världen ISBN 91-7798-5710, Tanz-Lexikon ISBN-3-7957-2800-2 (B.Schoott´s Söhne )

Copyright och upphovsmannarätt
Sverige              STIM
Norge                TONO
Danmark           KODA
Finland              TEOSTO
NCB                    Nordic Copyright Bureau
IFPI                     International Federatio of the Phonographic  Industry
                             (Kan för det mesta ge uppgifter på olika inspelningsstudios )
Christina L Ekholm