Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22Länkar

STYRELSEN SSDF

SSDF´s uppgift är att främja seniordansen i Sverige, utbilda seniordansledare och att upprätthålla nationella och internationella seniordanskontakter.

Ordförande

Alina Maric,
Kungsgatan 67 B, SE-753 21 Uppsala
Mobil: 072-323 48 06,
E-mail: alina@maric.se

Kassör

Maria Casella

Post till kassören skickas tillsvidare till
Alina Maric, Kungsgatan 67 B, 75321 Uppsala

Sekreterare / Ledamot

Ann-Mari Olsson
Klörupsvägen 27D, SE-231 51 Trelleborg
Tel: +46-(0) 410 - 140 01
Mobil: 0708-389299
E-mail: 3840olsson@gmail.com

 

Sekreterare / Ledamot

Grethel Jansson
Tjärdalsvägen 18, SE-905 86 Umeå
Tel: -46-(0)90-14 72 18
Mobil: 070-23 77 801
E-mail: grethel.jansson@gmail.com

 

Verksamhetsansvarig

Christina Lundahl Ekholm
Kung Karls väg 5 A, SE-231 63 Trelleborg
Mobil: 072-735 83 45
E-mail: christina_le@live.se