Seniordans:

Uppdaterat
2018-09-27Länkar

Vad är egentligen en Round Dance?

En Round Dance är en pardans, som dansas i ring. Figurföljderna är koreograferade på en bestämd melodi, alltså fastställda. Alla paren dansar samtidigt samma stegföljd. Det är ingen partnerväxling. Dansarna behöver inte komma ihåg figurföljden, för dansledaren säger figurerna/stegföljden i rätt ögonblick. De dansande måste däremot känna till vad de sagda uttrycken betyder. För fas I-II ( Two-Step och valser) är det omkring 150 uttryck, som används.

Varför Round Dance för Seniorer?

I Belgien och Tyskland dansas sedan flera år Round Dance bland seniorer, med stor framgång. Dessa pardanser utan partnerväxling drar framförallt män dit, då de mer eller mindre kan behålla sin egen partner. Men också kvinnor som dansar med varandra har tillkommit, varvid rollerna för det mesta är fastställda. Musiken, klangen från modern dansmusik såväl som alla schlagers och evergreens, bidrar till dansarnas begeistring. Vid noggrann uppbyggnad och med nödvändig övning kan också seniorer komma upp på en bra dansnivå (till fas III). Då dansurvalet är mycket stort, behöver grupperna inte ha betänkligheter, att de ska stanna på en för långtråkig nivå.

Musik och beskrivningar

På senare tid har det kommit ut enkla Round Dances, men också mixers och R/D- liknande danser, så att det inte är så svårt, att sätta ihop eget material, musik och beskrivningar för seniorer. Det finns en Two-Step lärobok på tyska ( av Klaus Völkl) med förklaringar till terminologin och med utförliga figurbeskrivningar. Från några R/D, som är ägnade särskilt för seniorer, är dans- beskrivningarna på tyska. Men det är en fördel, om dansledaren använder dessa tillsammans med den engelska originaltexten. Många engelska uttryck kan inte direkt översättas till tyska, vilket betyder att de tyska beskrivningarna fordrar mer ord och blir mer komplicerade. De engelska Round Dance beskrivningarna kallar man CUE- SHEETS. Cue är släkt med det franska ordet ”Queue”, biljardstock, med vilken spelaren med en kort, målmedveten stöt sätter biljardkulan i rörelse. Detta gäller också för en CUER/dansledare ( precis som en Caller vid Square-dance), som ständigt ropar dansfigurer till de dansande, han ”cuar” dansen. På dansbeskrivningarna, finns dessa Cue- Sheets , angiven som stor överskrift.

Här kommer ännu en viktig information: De engelska beskrivningarna är alltid beskrivna för herrarna. Damerna dansar, om inget annat anges, motsatt.

Christina Lundahl Ekholm

Lite förklaring av Round Dance