Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22Länkar

Ordförandens spalt

 


2021-03-15 (Publicerat 2021-03-22)

Kära dansvänner!

Jag skriver detta efter gårdagens årsmöte där vi har åter igen röstat för att SSDF skall läggas ner. Det var det tyngsta uppdraget, måste jag tillstå. Men så är det – allt tycks ha sin tid.

Jag vill tacka alla som deltog igår och alla som har poströstat. Rent formellt skall en arbetsgrupp avveckla allt juridiskt senast 31 maj. Detta betyder att vi, arbetsgruppen som består av Christina Lundahl Ekholm, Ann Mari Olsson och mig kommer att avveckla förbundet.  Vi kommer att publicera allt vi vill nå ut med på denna hemsida - så länge den finns kvar (alltså 31 maj). Så titta då och då på hemsidan, ladda ner det ni vill spara och sedan är vi historia….

Men! Det kan ju inte vara så att vi bara glöms bort…

Styrelsen lade fram ett förslag som enhälligt antogs av årsmötets deltagare. Förslaget var att innan vi avslutar SSDFoch (enligt stadgarna) överlämnar överskottet till Dansmuseet, skall vi se till att SSDF med sin historia, sina dokument, infoblad och annat som minner om vår drygt 32 åriga existens, överlämnas till Riksarkivet och därmed sparas till eftervärlden! Vi betalar för 10 års magasinering och sedan tillfaller arkivet staten. Redan innan 10-årssträcket kommer vårt arkiv att vara tillgänglit för forskning.

TACK!
Om det finns finare ord än TACK så vill jag använda det för att tacka alla som i så många år hållit lågan brinnande! Som har dansat, lett danser, utbildat andra, organiserat olika sammankomster, skaffat stödmedlemmar, släpat möbler, städat, fixat fika – ja helt enkelt varit helt underbara!
En förening handlar alltid om samlade krafter, om alla som lämnar allt de har för händerna och jobbar för något de känner för. Så har det också varit i SSDF. Jag har läst på om vår förbunds historia och är starkt imponerad över hur många medlemmar som har tillhört våra led. Tack allihopa som jobbat och jobbat och jobbat för detta förbund, både på olika poster och utan titlar!

 

Ordförande...

För min del tackar jag ödet för dagen då jag upptäckte annonsen om seniordans. Livet fick åter en mening! Jag har fått många vänner, dansat och försökt dansa tom när kroppen djäklades – men det skulle ha varit ännu sämre om jag inte haft dansen.
Och så ”blev jag med” i styrelsen och de senaste åren dess ordförande. Det föll på min lott att avsluta verksamheten. Det tyngsta uppdraget bland många uppdrag jag haft i livet. Och sorgligt. Styrelsearbetet har varit intressant, spännande, äventyrligt och fullt av oväntade vändningar. Det är inte alltid vi hade samma åsikter, men alla behandlades med samma respekt. Och allas förslag har vägt lika mycket. Det har varit en bra styrelse. Vi har alla saknat fysiskt närvaro, men pandemi är pandemi… Tack hela styrelsen! Och tack valberedningen, tack alla aktiva och stödjande medlemmar!

Jag vill inte nämna några namn, det är lätt att det blir fel, att jag med min relativt korta historia inom SSDF glömmer någon. Ett undantag vill jag dock göra. Förbundets grundare, förgrundsgestalt, drivmotor och mycket annat: Tack Christina för alla dessa år!

Kära vänner! SSDF har lagts ner, men dansa skall vi! Vi får starta seniordansföreningar lite varstans, lite närmare geografiskt,  formella eller icke formella. Vi får fortsätta att umgås, organisera dansstugor, seniordansens dagar och andra större sammankomster så fort coronan släpper oss ur sitt grepp.  Vi skall informera varandra om alla initiativ så vi blir flera som skall fortsätta att dansa tillsammans!

Allra vänligast
Alina Maric

 


______________________________________________________________________