kk


Seniordans:

Uppdaterat
2019-12-17

Kurser 2020

Planerar ni någon kurs? Meddela oss gärna! (christina_le@live.se eller alina@maric.se).  Viktigt tycker alla som inte är tillräckligt många på sin ort. Närliggande län blir glada också!

 ><
Datum SSDF
2020-02-21

Region Västra Götaland , Kurs med danser från ISDC-19 , 21-22 februari  2020

Tid: 21-22 februari 2020, Båda dagarna 10:00-16:00
Plats: PRO:s Lokal i Skövde, Skolgatan 2
Kurskostnad: 550:- för SSDF:s medlemmar som är aktiva dansledare, övriga 750:-.
Materialkostnad för SSDF:s medlemmar som är aktiva dansledare: CD + Häfte: 380 :-, DVD: 400:-. Övriga : CD + häfte 480:-, DVD 500:-.

Anmälan skall vara Else-Britt Lundkvist tillhanda senast 15 januari 2020.
Kursavgiften och önskat material skall vara betalt till SSDF:s Plusgiro
12 15 61-5  senast 1 februari 2020. 
Märk inbetalningen med Namn, önskat material ,V:a Götaland 21-22 febr
Materialet erhålls vid kursbörjan.
Dansledare från SSDF: Christina Lundahl Ekholm, E-mail: christina_le@live.se
Anmälan: Else-Britt Lundkvist, tel: 070-358 10 31,
E-mail: elsebritt.lundkvist@telia.com