Seniordans:

Uppdaterat
2019-03-02Länkar

Vad innebär det att bli medlem

Vårt förbund grundades 1989 och är en organisation, som har som målsättning att:

* främja seniordansen i Sverige

* utbilda och fortbilda seniordansledare i Sverige

* upprätthålla kontakter med övriga seniordansförbund och seniordansorganisationer i Europa.

* förbundet är politiskt-, världsåskådnings- och religiöst neutralt.

Det finns två alternativ som medlem:

Fullvärdig medlem
För att bli fullvärdig medlem skall du ha gått godkänd grundutbildning hos Svenska Seniordansledarförbundet.
Avgift: 300:- per år.
Två aktiva i samma familj 550:-/år

Stödmedlem
Den som vill kan bli stödmedlem.
Avgift: 70:-/år 

Medlem och stödmedlem har 10:- rabatt på deltagande vid Dansstugor och Seniordansens dag.

SSDF plusgirokonto: 121561-5

Vi anordnar möten för våra medlemmar 2 ggr/år, årsmöte och halvårsmöte. Vi försöker att ha våra möten på olika ställen i Sverige, då vi har medlemmar från Skåne i söder upp till Norrbotten i norr.