Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22Länkar

Vad innebär det att bli medlem

Vårt förbund grundades 1989 och är en organisation, som har som målsättning att:
* främja seniordansen i Sverige
* utbilda och fortbilda seniordansledare i Sverige
* upprätthålla kontakter med övriga seniordansförbund och seniordansorganisationer i Europa.
* förbundet är politiskt-, världsåskådnings- och religiöst neutralt.

Det finns två alternativ som medlem:
Aktiv medlem
Har du gått grundutbildning hos Svenska Seniordansledarförbundet kan du bli aktiv medlem. Årsavgiften är bara 300:- per år (eller 550:- för två aktiva  på samma adress)

Stödmedlem
Förutom Aktiva medlemmar finns det också möjlighet att bli stödmedlem. Stödmedlem kan t.ex. vara familjemedlemmar, dansare i våra grupper och andra sympatisörer. Medlemskapet för stödmedlemmar kostar bara 70:- per år.

Det är enkelt att bli medlem: betala in på  SSDF plusgirokonto: 121561-5
Vi anordnar möten för våra medlemmar 2 ggr/år, årsmöte och halvårsmöte. Vi försöker att ha våra möten på olika ställen i Sverige, då vi har medlemmar från Skåne i söder upp till Norrbotten i norr.
Aktiv medlem och stödmedlem har 10:- rabatt på deltagande vid Dansstugor och Seniordansens dag.
Välkomna!