Seniordans:

Uppdaterat
2018-09-27Länkar

Vad innebär det att bli medlem

Vårt förbund grundades 1989 och är en organisation, som har som målsättning att:

* främja seniordansen i Sverige

* utbilda och fortbilda seniordansledare i Sverige

* upprätthålla kontakter med övriga seniordansförbund och seniordansorganisationer i Europa.

* Förbundet är politiskt-, världsåskådnings- och religiöst neutralt.

Det finns två alternativ som medlem:

Fullvärdig medlem
För att bli fullvärdig medlem skall du ha gått godkänd grundutbildning hos Svenska Seniordansledarförbundet.
Avgift: 300:- per år och då ingår INFO-blad 2 ggr/ år.
Två aktiva i samma familj 550:-/år, ett INFO-blad/familj

Stödmedlem
Den som vill kan bli stödmedlem.
Avgift: 70:-/år  utan INFO-blad,  
 200:-/år med INFO-blad.

Medlem och stödmedlem har 10:- rabatt på deltagande vid Dansstugor och Seniordansens dag.

Vi anordnar möten för våra medlemmar 2 ggr/år, årsmöte och halvårsmöte. Vi försöker att ha våra möten på olika ställen i Sverige, då vi har medlemmar från Skåne i söder upp till Norrbotten i norr.

Medlemsantalet har betydelse för SSDF, det ger större tyngd bakom kommunikationen med myndigheter och i eftersökning av sponsorer.

SSDF broschyr 

Ladda ned SSDF broschyr i .pdf  format till egen dator genom att högerklicka med musen på ovan blå webblänk och välja var i din dator du vill spara broschyren.

För att läsa .pdf filer behöver du Adobe Acrobate Reader som du kan ladda från Adobes webbplats.