Seniordans:

Uppdaterat
2018-05-17Länkar

Aktuellt sidan

 Hej

Efter ledarutbildningen i september 2016, så är vi nu 7 ledare som kan hjälpas åt att leda seniordansen i Värmdö med två träffar i veckan. Sommardansen på utebanan börjar onsdagen den 30 maj och pågår varje onsdag kl.10.00-11.30 t.o.m. 25 juli.Välkomna.

Värmdö Seniordansare
Lennart Karlsson
Mobil 070-966 55 15

_____________________________________________________________________
E-postadress: seniordansinfo@gmail.com
Detta är mailadressen som ni ska använda er av för det material som ni vill ha publicerat på hemsidan.
Om ni har bilder, som ni vill ha publicerade på hemsidan, MÅSTE ni fråga deltagarna på bilderna om alla tillåter att de publiceras. Fotografens namn skall finnas med och vid vilket tillfälle kortet är taget.