Seniordans:

Uppdaterat
2018-09-27Länkar

Aktuellt sidan

 Hej alla stödmedlemmar i Svenska Seniordansledarförbundet!

Här kommer lite information från styrelsen till er.

Infobladen är snart ett minne blott.  Genom att bara komma ut två gånger om året har de inte kunnat vara aktuella, de är också väldigt dyra att framställa och distribuera. 

Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppgradera SSDF:s hemsida så att den blir lättläst och aktuell om allt som händer inom SSDF ute i landet. Vi vet samtidigt att alla våra medlemmar inte har tillgång till datorer. Där kommer dansledarna att informera er i dansgrupperna.  

Vi i styrelsen är så glada att vi har er stödmedlemmar!  
Vi hoppas att ni även i fortsättningen vill stötta SSDF!

Finspång den 21 november 2018
Bästa Hälsningar
För SSDF: styrelse

Lilian Bressler, ordförande

Region Västra Götaland inbjuder härmed till en grundkurs/
ledarutbildning i Internationell Seniordans 11-13 januari 2019

På den här kursen får du lära dig metodiskt och pedagogisk att lära ut danser.
I kursen ingår dessutom musikaliska grundlagar och att lära sig att tyda en
dansbeskrivning.
Plats: Skövde, lokal meddelas snarast
Tidpunkt: 2019 , 11:e januari kl.10:00-16:00, 12:e januari kl.10:00-16:00 och
13:e januari kl. 10:00-15:00
Kostnad: Kursen kostar 1100 SEK inkl. material: CD, häfte och handbok.
Anmälan görs till: Else-Britt Lundkvist, Gullvivevägen 1, 521 92 Falköping
senast 4 januari 2019
Mobil: 0703-58 10 31, E-mail: elsebritt.lundkvist@telia.com
Kursledare: Christina Lundahl Ekholm
Kursavgiften skall vara inbetald till Svenska Seniordansledarförbundets
Plusgiro 12 15 61- 5 en vecka före kursstart

Inbjudan till höstmöte/halvårsmöte för medlemmar i SSDF

Halvårsmötet kommer att äga rum 20-21 oktober 2018 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.


Lördagen 20 oktober kommer vi att ha en WORKSHOP kring danserna i ISDC-19!
Workshopen startar klockan 10.00 och pågår ända fram till 21.00 med pauser för fika, lunch
och middag. Workshopen leds av Christina Lundahl Ekholm.

Söndagen 21 oktober dansar vi vidare, ledda av olika UL, mellan 9.00 och 11.00. Du som vill
leda ett par danser på fm. hör av Dig till Kerstin Ersson och/eller Lilian Bressler senast den
15:e oktober - kl.ersson@telia.com eller lilian.bressler@hotmail.com
Därefter startar medlemsmötet och dagen avslutas kl 12.00.

Deltagande i höstmötet kostar 200 kr. Mat och logi betalar var och en för sig.
Anmälan och inbetalning av deltagaravgift ska vara Maria Casella tillhanda senast den 15
oktober, maria.casella@bredband.net . Avgiften betalas in på SSDF:s Plusgiro 12 15 61-5
. Hoppas ni reserverar helgen och bokar in er på Vilsta: www.vilstasporthotell.se

Dagordningen ser ut som följer:

§ 1                       Mötets öppnande

§ 2                       Dagordningens godkännande

§ 3                       Val av  justeringsman

§ 4                       Inkomna skrivelser

§ 5                       Utgående skrivelser

§ 6                       Medlemmarnas frågor och synpunkter på verksamheten, kurser, utbildningar mm

§ 7                       Medlemmarnas synpunkter som framkommit vid ledarträffar mm

§ 8                       Kurser: information om anmälningar, betalningar mm

§ 9                       Kassörens rapport om ekonomi

§ 10                     Årsmöte 2019: 9-10 mars. Önskemål: i Västergötland

§ 11                     SSDFs 30-årsjubileum i augusti 2019

§ 12                     Övriga frågor

§ 13                     Mötets avslutandeVarmt välkomna!!!!
styrelsen

_____________________________________________________________________
E-postadress: seniordansinfo@gmail.com
Detta är mailadressen som ni ska använda er av för det material som ni vill ha publicerat på hemsidan.
Om ni har bilder, som ni vill ha publicerade på hemsidan, MÅSTE ni fråga deltagarna på bilderna om alla tillåter att de publiceras. Fotografens namn skall finnas med och vid vilket tillfälle kortet är taget.