Seniordans:

Uppdaterat
2019-05-01Länkar

Aktuellt sidan

 Har du något intressant att meddela utifrån er dansfront? Dela med er av glädjen! Maila styrelsen via alina@maric.se eller christina_le@live.se så publicerar vi det gärna!

Alla medlemmar och sympatisörer tillönskas en GLAD PÅSK av SSDFs styrelse!

SSDF har haft sitt årsmöte den 3 mars i Lidköping.

Kerstin Erson avgick som sekreterare och blev avtackad med
blommor.
Grethel Jansson blev invald som ordinarie ledamot.
4 dagar efter konstitueringsmötet valde ordföranden att avgå.
Suppleanten Alina Maric övertar ordförandeposten.
Ann-Mari Olsson (1) och Grethel Jansson (2)  delar sekreterareposten ett
halvår vardera. De är ordinarie ledamöter då de inte är sekreterare.
Christina Lundahl Ekholm blir kvar som verksamhetsledare,
och Maria Cassela som kassör.
Med vänlig hälsning
Ann-Mari

-                     Runt om i vårt avlånga land firar vi Seniordansens dag! Välkomna med rapporter!

-                     Sommaraktiviteterna planeras för fullt. Maila oss!

_____________________________________________________________________
Om ni har bilder, som ni vill ha publicerade på hemsidan, MÅSTE ni fråga deltagarna på bilderna om alla tillåter att de publiceras. Fotografens namn skall finnas med och vid vilket tillfälle kortet är taget.