Seniordans:

Uppdaterat
2019-12-17Länkar

Aktuellt sidan

 Har du något intressant att meddela utifrån er dansfront? Dela med er av glädjen! Maila styrelsen via alina@maric.se eller christina_le@live.se så publicerar vi det gärna!

2019-12-05
Bästa medlemmar i Svenska Seniordansledarförbundet ,SSDF

Vi ersätter, som ni säkert vet tryckning och utskick av infoblad med uppgifter och
information på hemsidan. Av den anledningen kommer info om betalning av medlemsavgift
att ske på detta sätt.
Medlemsavgiften är 300 kr för utbildade dansledare och 70 kr för stödmedlemmar och
betalas in till SSDF:s plusgiro 12 15 61- 5. Medlemskort skickas ut per mail då avgiften är
betald. Om mail- adress ej finns hos betalande medlem, kommer medlemskortet per post.
Årsmötet kommer att hållas på Vilsta Sporthotell den 14:e mars kl. 15.00. Om Du vill
närvara, hör av Dig till någon i styrelsen.
I samband med mötet hoppas vi kunna erbjuda er någon trevlig kurs. Kom gärna in med
förslag, så ser vi vad vi kan göra.
Anmälan om deltagande på årsmötet görs till Alina Maric senast 1 mars. Vill man komma
redan på fredagen kan man boka rum genom genom Lina på Vilsta (016-51 30 80).
Vi i styrelsen har tyvärr haft stora problem med både hälsa och datorer nu i höst. Därför
kommer all information så mycket senare än den borde. Men vi gör så gott det går.
Då vi redan är inne i december och julen närmar sig med stormsteg ber vi i styrelsen att få
önska er alla en God Jul och även ett Gott Nytt verksamhets- År med mycket seniordans.

Styrelsen i SSDF
Alina Maric, Christina L Ekholm, Ann-Mari Olsson, Maria Casella,
Grethel Jansson, Barbro Kusoffsky, Kerstin Ågren

Kort information från styrelsemöte den 23 augusti 2019 i Ransäter, alltså dagen innan SSDF:s 30-års jubileum.
- Styrelsen diskuterade förbundets ekonomi som inte är tillfredställande. Vi måste bli fler medlemmar och medlemskapet i SSDF bör ge återbäring. Vi skall bl.a införa
differentierade avgifter för kurser och material för medlemmar/icke medlemmar.
- Planeringsmöte inför nordisk Träff 2021 hålls i Danmark  19-20 oktober. SSDF representeras av Christina Lundahl Ekholm och Alina Maric. Under mötet skall vi utröna kostnader för SSDF för att delta och styrelsen skall därefter fatta beslut om deltagandeform.
- Årsmötet 2020 planeras till mars månad. Utvärdering av hittills använda orter visar att Vilsta (Eskilstuna) har utfallit bäst.  Styrelsen tog inget beslut utan ställer frågan till medlemmarna.. Kom med förslag!!
Ann-Mari Olsson
Sekreterare.

 

Kort information från medlemsmöte i Ransäter den 25 augusti 2019.
Vid mötet deltog 21 medlemmar. På dagordningen stod information och rapporter samt fyllnadsval.
Deltagarna fick information om förbundets arbete på ett antal områden som håller på och anpassas till dagens realia. Bland rapporterna berättades det om sommarens ISDC 19 som hälls i Lillehammer i Norge och där SSDFs trupp bestod av 11 personer. Nästa ISDC hålls i Frankrike.
Fyllnadsval hölls till följande poster:
- Alina Maric valdes till ordförande
-Kerstin Ågren och Barbro Kusoffsky valdes till suppleanter
-Mikael Andersson valdes till revisorsuppleant
- Lilian Bressler valdes till ledamot i valberedning.
Alla val var enhälliga enligt valberedningens förslag.

 

 

 

_____________________________________________________________________
Om ni har bilder, som ni vill ha publicerade på hemsidan, MÅSTE ni fråga deltagarna på bilderna om alla tillåter att de publiceras. Fotografens namn skall finnas med och vid vilket tillfälle kortet är taget.