Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22Länkar

Aktuellt sidan

 Har du något intressant att meddela utifrån er dansfront? Dela med er av glädjen! Maila styrelsen via alina@maric.se eller christina_le@live.se så publicerar vi det gärna!

2020-10-20

Rapport från medlemsmötet 17 oktober 2020, som hölls som telekonferens.

Då det i landet råder corona-restriktioner, var det inte möjligt att hålla ett fysiskt möte.
I augusti skickades ett brev ut till alla aktiva medlemmar, där styrelsen informerade om läget i SSDF och där medlemmarna bjöds in till ovan nämnda möte eller kunde ta ställning till huvudfrågan genom att rösta per post. Röstningen gällde styrelsens förslag att lägga ned SSDF, då vi trots ihärdiga försök inte kunde se någon framtid för föreningen i dess nuvarande form.

Efter stor vända (det skall erkännas) föreslog styrelsen just det förslaget. Styrelsen var enig.
I processen (dvs deltagande i mötet och/eller poströstning) deltog 44 medlemmar av SSDFs 59 aktiva medlemmar. 32 medlemmar poströstade och 15 st avstod från att delta.

Slutresultatet blev:
30 ja och 14 nej-röster. Därmed vann styrelsens förslag i omröstning 1. För att nedläggning/icke nedläggning skall vinna laga kraft stipulerar stadgarna en omröstning till: i samband med årsmöte.

Under telemötet informerade Christina Lundahl Ekholm (som från 1 oktober är förbundets kassör fram till årsmötet) om det ekonomiska läget i föreningen. Vi har p.g.a  corona inte haft några intäkter, vi har fortfarande utgifter även när landet står stilla. Vi har ett litet överskott, även då vi innan årsslutet betalat föreningens ”måsten”.

Då vi efter omröstningen och ekonomiska informationen fick några frågor och önskemål, vill vi här ta upp dem så att inga missförstånd inträffar.

 Det var från mötet och medlemmarnas frågor. Styrelsen inbjuder åter igen till kontakt med idéer, förslag och dialog om SSDF och dess framtid. Kontakta någon av oss, på hemsidan finns våra kontaktuppgifter

För hela styrelsen

Ann-Mari Olsson, sekreterare

 

2020-10-08

Kallelse och agenda för medlemsmöte 17 oktober 2020.

Årets medlemsmöte måste pga corona-restriktioner hållas i annan form än fysiskt. Styrelsen beslutade därför att mötet skall hållas som tele-konferens med möjlighet att poströsta för dem som inte kan närvara. (Detta är reglerat enligt tillfällig lag, som gäller tom december i år).
Alla aktiva medlemmar har 22 augusti i år fått informationsbrev, vari styrelsen beskrivit föreningens status samt förslag på åtgärd inför framtiden. (Då endast aktiva medlemmar har rösträtt, har styrelsen också beslutat att i detta läge utelämna stödmedlemmarna).

Då det är SSDFs medlemmar som skall yttra sig och bestämma över föreningens framtid, fanns det möjlighet att poströsta för dem som inte kan delta i tele-mötet.

Agendan

§ 1                 Mötets öppnande med ”upprop” enl medlemslistan
§ 2                 Godkännande av agendan
§ 3                 Läget idag i föreningarna runt om i landet
§ 4                 SSDFs ekonomiska läge
§ 5                 SSDFs framtid. Omröstning 1. (Röstningen är personlig, dvs vid redovisning följer vi medlemslistan och räknar de närvarandes röster samt de inkomna poströsterna)
§ 6                 Övriga frågor
§ 7                 Mötet avslutas

 

2020-06-15

Midsommarhälsning från Christina och styrelsen finns HÄR

2020-03-14

På grund av spridningen av Corona-viruset så är vissa evenemang inställda och det är troligt att fler kommer ställas in. Vi försöker uppdatera hemsidan så snabbt vi kan när det gäller evenemangen, så titta gärna in en extra gång på Aktiviteter 2020

//Webmaster genom styrelsen.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________
Vi på SSDF är måna om att följa gällande lagar och förordningar. En av förordningarna är dataskyddsförordning (GDPR) som gäller publicering av personbilder. Vi skriver fotografens namn och namnen på personerna på fotona. Då det gäller mindre grupper eller enstaka personer inhämtar vi alltid deras tillstånd innan publicering. Ibland (vid tex stora tillställningar) är detta inte möjligt, då diskuterar vi vikten av dokumentationen (reportage, förstärkning av eventets värde mm) innan vi tar beslut om publicering. Har du synpunkter på materialet som vi publicerat är du välkommen att höra av dig till SSDFs ordförande.