Seniordans:

Uppdaterat
2021-02-07

 Länkar


Du har navigerat till Svenska Seniordansledarförbundets, SSDFs, hemsida.

Välkommen!!!

Vad är internationell seniordans?
Internationell seniordans är, kort sagt, olika danser från hela världen. Vi dansar inte klassisk balett med höga lyft men vi dansar både snabba och långsamma danser, enskilt, i par, i ring och i andra formationer. Vi dansar traditionella och moderna danser som är koreograferade för våra behov. Det är alltid gruppens sammansättning som är avgörande vilken repertoar som dansas. I seniordans behöver man inte vara par!

Vem kan dansa?
Alla! Senior blir man redan vid 25-27 års ålder, så alla kan vara med. (Majoriteten av dansarna idag är dock 50+). För att börja behövs inga förkunskaper och varje dans inleds med instruktion, nya steg visas och testas – och även under dansen får gruppen instruktioner.  Du kan komma som du är, inga speciella kläder utom sköna inneskor är allt som behövs.
Är du fortfarande osäker? Ta kontakt med någon ledare (gå in på ”Dansa här”-fliken, orten som ligger närmast dig. Där hittar du både namn, telefon och mail till ledarna).
Du kan också dansa om du är rullstolsburen eller har svårt att röra dig. Inom SSDF finns dansledare som är utbildade för att leda olika grupper.

Varför skall man dansa?
För att det är nyttigt, roligt och trevligt!
Vi lever allt längre, vi är pigga högre upp i åldrarna, vi är aktiva och både vill och kan vara nyfikna. För en generation sedan blev man gammal vid 40-50. Idag är de tankarna närapå försvunna. Alltfler länder startar forskning om åldrande och om hur man skall förebygga de negativa ålderstecknen (som exempelvis depressioner, ensamhet, stelhet och håglöshet). Forskningen som hunnit en bit på vägen (i tex Tyskland, Sverige, USA, Japan) visar samstämmigt att de som dansar är både gladare, mer nöjda och friskare än grupperna som är passiva. I dansen stimuleras inte bara benen utan också hjärnan och hela rörelseapparaten. Och vi har kul! Dansen är också den form som gav bäst resultat, tom jämfört med högintensiv gymträning!

Var kan jag dansa?
I stort sett i hela landet. Titta under fliken ”Dansa här”!
Finns det ingen grupp i din närhet, kontakta oss (dansledare i ”Dansa här”-fliken eller någon i styrelsen – under ”Styrelse”-fliken) så skall vi undersöka om vi kan starta en grupp i din närhet.

SSDF
Svenska Seniordansledarförbundet består av dansledare och stödmedlemmar från hela Sverige. Förbundet bildades 1989. Vi samarbetar med seniordansgrupper i olika delar av världen.
Förra året deltog vi i en Nordisk Träff i Finland, i år i en internationell kongress för seniordansledare (ISDC) i Norge – där det utöver Sverige deltog 15 nationer. Under dessa träffar/kongresser (dvs vart 3:e år) inhämtar vi nya kunskaper – som vi för vidare till våra dansgrupper.
Vi dansar som sagt internationell seniordans! Får vi lov?...