Seniordans:

Uppdaterat
2021-03-22

 Länkar


roses

Bästa seniordansare alla kategorier i SSDF

Då vi nu lägger ner vårt förbund, Svenska Seniordansledarförbundet efter 32 år, är det en stor minnesbank, som jag samlat på mig.
Började 1980 med seniordansgrupper i Trelleborg, fick kontakt med Korpen i Stockholm där Gun Lindberg och Ingalill Ekendahl Lindman, jobbade och vi utvecklade ett bra samarbete.
PRO:s Folkhögskola i Gysinge hörde av sig och frågade om jag kunde ha några kurser för att utbilda dansledare och 1986 började jag att  jobba där med olika kurser i dans; seniordans grundkurser, seniordans påbyggnadskurser, Round-dance, rullstolsdans, sittdans och dansveckor på somrarna för dansare. Dessa kurserna höll jag på med i 33 år med olika antal kurser per termin.
Många av dem som kom till Gysinge startade grupper på hemmaplan och seniordansen spred sig över vårt land. Har också varit i Norrbotten och Västerbotten ett flertal gånger och haft utbildningskurser för seniordansledare. Då märker man verkligen att Sverige är ett avlångt land.
Har sedan början på 1980-talet haft mycket kontakt med seniordansare i Lübeck och Rostock, vilket har varit en stor glädje. 1988 ordnade jag tillsammans med Korpen , på deras dåvarande kursgård Fagerudd en dansvecka, då vi bjöd in folk från Tyskland, Finland, Italien och naturligtvis Sverige. En mycket lyckad vecka och då började tankarna växa om vi skulle bilda ett Seniordansförbund. Vi enades om att bilda en organisation för seniordansledare och inrikta oss på utbildning för dessa.
1989 på hösten bildades Svenska Seniordansledarförbundet på Spånhults Herrgård i Norrahammar, strax söder om Jönköping med 39 aktiva ledare.
Efter det rullade allting på och vi blev inbjudna till Internationella Seniordans Träffar, idag kallade ISDC ( International Senior Dance Congress ). I början höll man dessa vartannat år. 1993 då vi varit i Belgien på IST´93, blev Danmark, Finland och Sverige överens om att spela in 16-20 danser på en egen kassett. CD-skivorna kom några år senare. Inspelningen gjordes av musikern Roger Mårtensson, med ett mycket bra resultat.
1994 hade vi den första nordiska träffen på Åland, då Finland stod som arrangör. Efter denna träff beslutade vi att ha de nordiska träffarna året innan de internationella. Efter IST´95 i Holland skulle de internationella träffarna arrangeras vart tredje år. Sverige åtog sig att arrangera IST´98. Detta skedde på Backagården, Höör.  Vi har också arrangerat nordiska träffar 2003 på Brunnsviks folkhögskola, utanför Ludvika och 2015 i Östersund på OSD.

SSDF har deltagit i tio ISDC och själva arrangerat en ISDC.
IST-91 Fuglsö Center Danmark, IST-93 Malle  Belgien, IST-95 i Beekbergen Nederländerna,
IST-98 Backagården Sverige, ISDC-2001 i Fiesch Schweiz, ISDC-2004 Vingstedscentrat  Danmark, ISDC-2007 i Willingen Tyskland, ISDC-2010 i Gerardmer, Frankrike, ISDC-2013 i Tammerfors Finland, ISDC-2016 Villa Vita Pannonia Österrike, ISDC´2019 i Lillehammer Norge.

SSDF har deltagit i sju Nordiska Träffar och själva arrangerat två .
NT-94 Käringsunds stugby, Åland, NT- 97 Sundhetshojskolen Diget Danmark, NT-2000 Beitostölen Norge, NT- 2003 Brunnsvik Sverige, NT-2006 Åbo Finland, NT-2009 i Vildbjerg Danmark, NT-2012 Ålesund Norge, NT-2015 OSD Östersund Sverige, NT-18 Lohja Finland.
Totalt har Sverige haft 60 danser med sig på dessa två former av träffar.

Jag vill rikta ett stort tack till musikerna Jack Juell och Tony Juell för all hjälp vi fått för att spela in musiken vi behövt. Utan deras hjälp hade det varit mycket besvärligare på alla fronter.
Även ett stort tack till Roger Mårtensson för Din inspelning av NT-1994. Även ett stort tack till Micke Malterius, som tryckt en stor del av våra infoblad båda stora och mindre.

Vill också rikta ett stort tack till alla som arbetat med SSDF, både som styrelseledamöter, ledare och dansare.
Hoppas att ni fortsätter att dansa, när pandemin har lagt sig och när det åter är möjligt att träffa varandra igen utan ”behöriga” avstånd.

Tack till er alla!

Christina Lundahl Ekholm